Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jabłonce

zaprasza młodzież i dorosłych, na rok szkolny 2018/2019

 

Do Liceum może uczęszczać zarówno młodzież, jak i dorośli, którzy mają ukończoną szkołę zawodową,
gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową – chcą uzyskać średnie wykształcenie i świadectwo dojrzałości.
Nauka w Liceum trwa 2 lata i kończy się egzaminem maturalnym.
Wszystkie egzaminy  odbywają się na terenie szkoły.
Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym w soboty.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej .

Nauka w Liceum jest, bezpłatna.

Szkoła wydaje zaświadczenia dla celów rentowych, ZUS, legitymacje szkolne .

Do matury

zostało